Author: ismet

29 Sep

Zaštita na radu

1. PROCJENA (REVIZIJA)  AKTA O PROCJENI RIZIKA NA RADNOM MJESTU U RADNOJ SREDINI Poslodavac je obavezan da donese akt o procjenI rizika za sva radna mjesta u radnoj sredini...

[ read more ]
14 Aug

Zaštita medicinskih sestara na radu

Rad medicinskih sestara vrlo složen i sveobuhvatan unutar zdravstvenog sistema i kao takav suočen je s različitim rizicima i s njima povezanim posledicama za zdravlje. Na globalnom nivou medicinske...

[ read more ]
22 Apr

5 ideja za ljepši izgled hotelske sobe

Kada turisti pretražuju hotele na internetu, dva najvažnija faktora koja utiču na njihov izbor su cijena i izgled smještaja. Da li će gost izabrati baš vaš hotel umnogome zavisi od načina...

[ read more ]
18 May

Izbor zavjese za dnevnu sobu

Dnevna soba je prostor u kom provodimo najviše vremena i koja treba biti dekorisana tako da daje čist osećaj udobnosti. Sam izbor zavese za dnevnu sobu može značajno promeniti njen celokupan izgled....

[ read more ]