Blog Single

14 Aug

Zaštita medicinskih sestara na radu

Rad medicinskih sestara vrlo složen i sveobuhvatan unutar zdravstvenog sistema i kao takav suočen je s različitim rizicima i s njima povezanim posledicama za zdravlje.
Na globalnom nivou medicinske sestre čine najveći deo zdravstvenih radnika s najviše učešća u jednakom pružanju zdravstvene nege korisnicima zdravstvene zaštite.
Prema istraživanjima Američkog udruženja medicinskih sestara (ANA), medicinske sestre koriste 30% više bolovanja nego drugi zdravstveni radnici, što govori o učestaloj izloženosti neželjenim opasnostima, stresu, štetnim materijama i prekomernim fizičkim naporima.
Radna sposobnost radnika i sigurna radna okolina ključni su uslovi za pružanje kvalitetne zdravstvene nege. Iako su pojedinci najodgovorniji za svoje zdravlje, značajna je uloga zajednice, dok zakonodavstvo i upravljačke strukture trebaju osigurati uslove za siguran rad.

Related Posts